Producten

BroNij biedt een innovatieve manier van containermanagement

De BroNij-methode is een innovatieve en efficiënte manier van reparatie, reiniging en keuring van ondergrondse containers. Door de werkzaamheden uit te voeren in een mobiele werkplaats, op een door de gemeente aangewezen – vaak afgelegen – locatie, ondervinden burgers en verkeer geen hinder. Op de inzamellocatie wordt een passende oplossing geboden en ondergrondse containers worden nog dezelfde dag teruggeplaatst.