Reiniging

BroNij biedt een effectieve, overlastvrije manier van containerreiniging

Ook de containerreiniging van BroNij wordt op locatie uitgevoerd. Dat wil zeggen: tachtig procent wordt in onze mobiele werkplaats gedaan, de reiniging van de betonput wordt uiteraard wel op de inzamellocatie uitgevoerd. Voor de overige reinigingswerkzaamheden wordt de ondergrondse container met behulp van een mobiele kraan op een vrachtauto getild en naar de onderhoudslocatie gebracht. Dit heeft onder andere de grote voordelen dat burgers op die manier niet worden blootgesteld aan overlast van hogedrukreinigers en vrachtwagens die het doorgaande verkeer hinderen.

 

Veilig en gedetailleerd

Eenmaal op de keurings- en onderhoudslocatie leegt BroNij de ondergrondse container in een open afzetcontainer. Deze wordt vervolgens door ons personeel afgedekt met een net, waarna de afvalcontainer boven een vloeistofdichte afzetcontainer van binnen en buiten wordt schoon gespoten met een desinfecterend middel. In de mobiele werkplaats bevinden zich enkele kantelsystemen waar de ondergrondse container op geplaatst wordt. De container kan op deze manier veilig en gedetailleerd door de keurmeesters gekeurd worden aan de hand van een checklist.

Geen overlast op de inzamellocatie

Door de reiniging niet op de inzamellocatie uit te voeren voorkomt men veel overlast in de directe omgeving van de inzamellocaties: geen stationair draaiende vrachtauto’s, geen lawaai van hogedrukreiniging, geen geparkeerde vrachtauto’s die het doorgaande verkeer blokkeren etc. Minder overlast simpelweg doordat het echte werk niet op de inzamellocatie plaats vindt maar centraal op een onderhoudslocatie.

Kantelsystemen van BroNij

Onderhoudslocatie

Op de onderhoudslocatie is alles enkel ingericht om het werken aan de ondergrondse containers zo veilig en optimaal mogelijk te maken. Zo zorgen speciale kantelsystemen er voor dat het personeel overal op een veilige en prettige manier aan de ondergrondse containers kan werken. De keurings- en onderhoudslocatie is van de buitenwereld afgeschermd en onbevoegden hebben hier geen toegang.

De mobiele werkplaats van BorNij slimme afvalinzameling

Reiniging betonput

De betonput wordt op de inzamellocatie gereinigd. Om de veiligheid te waarborgen wordt dit werk uitgevoerd door twee medewerkers. De omgeving wordt met pionnen afgezet. De medewerkers dragen fluoriscerende, beschermende werkkleding en zijn dermate geschoold dat de reiniging snel, veilig en vakkundig plaatsvindt waardoor de directe overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

BroNij reiniging betonput

DAF FA LF55

Bij het reinigen van betonputten zetten wij een nieuwe, wendbare en stille DAF FA LF55 (Euro 6) in. Dit voertuig is met zijn uitgedachte opbouw uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden in woongebieden waar elke centimeter ruimte telt. Het personeel is ervaren en getraind in het werken in een dergelijke omgeving en zal snel, kundig en rekening houdend met de omgeving zijn werk doen.

DAF BroNij

Heb je vragen over onze reiniging?

Neem dan contact met ons op |

Tel bellen0186 - 606100 Mail maileninfo@bronij.nl