Reparatie

Efficiënt containeronderhoud

Soms blijkt na een keuring dat reparatie of onderhoud nodig is aan een ondergrondse container. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een storing of door gebruikssporen die op termijn ontstaan. BroNij voert alle onderhoudswerkzaamheden uit op een centrale keurings- en onderhoudslocatie aan de rand van de stad. Hier richten wij een magazijn in, zodat we altijd de juiste onderdelen ter beschikking hebben en reparaties snel kunnen uitvoeren.

BroNij slimme afvalinzameling reparatie mobiele werkplaats

Mobiele werkplaats

Aan de rand van de stad – op een door de gemeente aangewezen locatie – richt BroNij een mobiele werkplaats in. Deze bevindt zich in een gebied waar geen hinder van containermanagement wordt ondervonden en is voorzien van alle juiste tools.

De mobiele werkplaats van BorNij slimme afvalinzameling

Kantelsystemen

Op de keurings- en onderhoudslocatie bevinden zich enkele kantelsystemen waar de ondergrondse containers op geplaatst worden. Op deze manier kunnen ze veilig en gedetailleerd worden geïnspecteerd aan de hand van een checklist.

Kantelsystemen van BroNij

TÜV keuring

Nadat een reparatie of onderhoud is uitgevoerd en de ondergrondse container een positieve beoordeling heeft gekregen, wordt een keuringsticker aangebracht. Deze is voorzien van een dag, maand en jaartal. Elk TÜV-keuringsembleem heeft een uniek nummer. Alle resultaten van de gekeurde containers worden opnemen in de Rapportage Keuring en Inspecties en vastgelegd door BroNij. Rapportage worden digitaal gecommuniceerd aan de gemeente.

TUV Sticker Bronij keuring

Terug naar de inzamellocatie

Na het onderhoud wordt de ondergrondse afvalcontainer weer terug gezet op de inzamellocatie waar deze is opgehaald en worden de tijdelijke, bovengrondse containers gebruikt voor de volgende locaties.

Heb je vragen over ons containeronderhoud?

Neem dan contact met ons op |

Tel bellen0186 - 606100 Mail maileninfo@bronij.nl