Wie zijn wij

BroNij behoort met BWaste, Ferro-Fix, Mic-O-Data en Beek Container Groep tot de BBF Holding. Bedrijven met ieder een vooraanstaande positie in afvalsystemen die hun krachten hebben gebundeld op het gebied van onderhoud, productie, vulgraad, toegangscontrolesystemen en routeoptimalisatie voor ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen.

BroNij

BroNij verzorgt reparatie, reiniging en keuring van ondergrondse containers vanuit een onderhoudslocatie op een door de gemeente aangewezen, afgelegen plek aan de rand van de stad. Een mobiele kraan speelt hierbij een sleutelrol. Bekijk onze diensten voor meer informatie hierover.

Milieu
Personeel
Maatschappelijke betrokkenheid
ZONNEPANELENNormal

Zonnepanelen

Door middel van 2.500 M² zonnepanelen op één van onze productielocaties wekken wij 254.000 kWh op. Hiervan gebruiken we zelf 78.000 kWh en geven 176.000 kWh terug aan het net. Onze ambitie is om in 2019 ook zonnepanelen toe te passen op ons hoofdkantoor.

ELEKTRISCHE EN HYBRIDE AUTO’SNormal

Elektrische en hybride auto's

BBF Holding B.V. heeft inmiddels 7 laadpalen, 4 hybride auto’s en een elektrische auto. Onze ambitie is om alle diesels te vervangen voor hybride en/of elektrische voertuigen.

EURO 5+6 BRANDSTOFNormal

Euro 5+6 brandstof

Al onze vrachtwagens zijn voorzien van een Euro 5 of Euro 6 motor.

cursus

Cursus “Het nieuwe rijden”

Al onze vrachtwagenchauffeurs hebben een cursus gevolgd waarmee zuiniger en duurzamer rijden wordt getraind.

Bekervriend

Bekervriend

Onze gebruikte kartonnen bekers worden gerecycled.

Route optimalisatie

Route optimalisatie

Ook dragen wij indirect bij aan het verminderen van de CO₂ met de producten die BBF Holding B.V. aanbiedt. Met onze route optimalisatie verbeteren wij de efficiëntie van afvalinzameling: minder kilometers, minder CO₂ uitstoot.

Paperless office

Paperless office

Het papiergebruik wordt gemonitord om het te minimaliseren en digitalisering te motiveren. Alle werkbonnen en routelijsten worden digitaal verwerkt.

Scheiding afval

Scheiding afval

Materialen als papier, plastic, oude batterijen, cartrigdes en koffiedik zamelen we apart in en worden opgehaald door erkende verwerkers.

Inentingen

Inentingen

Al onze servicemedewerkers (41 FTE) worden ingeënt tegen hepatitis A-B en DTP.

Periodiek medisch onderzoek

Periodiek medisch onderzoek

Om de 4 jaar krijgen alle medewerkers de gelegenheid om zich medisch te laten onderzoeken.

VEILIGHEIDSOBSEVATIERONDES

Veiligheidsobservatie rondes

Om het aantal ongevallen tot 0 te reduceren worden er veiligheidsobservatie rondes doorgevoerd door leidinggevenden en medewerkers.

keuring arbeidsmiddelen

Keuring arbeidsmiddelen

Jaarlijks worden onze servicewagens, hijsmiddelen en elektrische arbeidsmiddelen gekeurd.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Risico inventarisatie en evaluatie

Onze RI&E is in november 2017 beoordeeld door een keuringsdeskundige en wordt periodiek geëvalueerd. Onze preventiemedewerker bewaakt de uitvoering van de maatregelen.

WERKEN NABIJ AFVALCONTAINERS

Werken nabij afvalcontainers

Eventuele onveilige situaties worden in kaart gebracht om vervolgens de gepaste maatregelen toe te passen en de risico’s te verminderen.

Social return

Social return

Samen met 72 collega's die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben fabriceren wij onze hoogwaardige producten. Samen bereik je meer.

LOkALE LEVERANCIERS

Lokale leveranciers

Wij kiezen bewust voor lokale leveranciers en stimuleren hiermee de ontwikkeling van de plaatselijke leveranciers.

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Periodiek wordt er een klanttevredenheidsonderzoek gedaan met het doel om actie te ondernemen in onze verbeterpunten en onze positieve kanten te versterken.